Direkt till innehållet

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

 

Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad.

För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad.

För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel kan lagernivåer inte kontrolleras på fass.se. Expedierande apotek kan komma att kontakta förskrivare för att godkänna byte till en annan generika med pregabalin.

 

Tillgänglighet

  • Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg beräknas åter i början av oktober och dosapotekets lager räcker till mitten av augusti.
  • Pregabalin Sandoz kapsel 50 mg beräknas åter i slutet av augusti och dosapotekets lager räcker till slutet av juli.
  • Pregabalin Sandoz kapsel 75 mg beräknas åter i början av oktober och dosapotekets lager räcker till början av augusti.
  • Pregabalin Sandoz kapsel 150 mg beräknas åter i slutet av augusti och dosapotekets lager räcker till slutet av augusti.

 

Hantering av restsituationen för dospatienter med öppenvårdsdos

Det finns inget direkt utbytbart alternativ för Pregabalin Sandoz.

Pregabalin har följande indikationer: epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom

Dosapoteket kommer att kontakta de patienter som har Pregabalin på indikation epilepsi för att bestämma åtgärd.

För de patienter som har Pregabalin på övriga indikationer görs ett generellt byte från Pregabalin Sandoz till Pregabalin 1A Farma. Bytet gäller styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg.

Regionens chefläkare har godkänt bytet för att undvika att dospatienterna annars blir utan ordinerat läkemedel.

 

Dosapoteket skickar meddelande till berörda patienter

Dosapoteket kommer att skicka med följande meddelande vid nästa dosleverans till samtliga dospatienter som är ordinerade Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg eller 150 mg:

Det har uppstått en bristsituation för Pregabalin Sandoz och dosapotekets lager räcker inte tills att nästa leverans förväntas komma. Därför ersätts Pregabalin Sandoz istället av Pregabalin 1A Farma i samma styrka. Läkemedlen motsvarar varandra i innehåll, men är ändå inte klassade som helt utbytbara.

Bytet ovan är godkänt av respektive region och görs eftersom alternativet är att bli helt utan läkemedlet. Det finns inga planer på att byta tillbaka till Pregabalin Sandoz. Har du funderingar kring bytet så rekommenderas du att ta kontakt med din läkare.

 

Information om vilka patienter som får läkemedlet dosdispenserat

Om en vårdenhet önskar information om vilka dospatienter som är ordinerad Pregabalin kan en representant från vårdenheten kontakta dosapotekets kundservice.

Apotekets kundservice

Tel: 010-447 74 99

E-post: apodos@apoteket.se

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-26

Publicerad: 2022-07-26

Senast ändrad: