Direkt till innehållet

Restnotering Centyl K

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning:

1. Läkemedelsbyte:

– Byt från en tablett Centyl K till en tablett Centyl K mite (bendromeflutiazid 1,25 mg + kalium 573 mg). Observera att Centyl K mite innehåller samma mängd kalium som Centyl K, det är enbart mängden bendromeflutiazid som skiljer sig åt.

eller

– Byt från en tablett Centyl K till en tablett bendromeflutiazid 2,5 mg och en depottablett kaliumklorid 750 mg.

2. Kontrollera i samband med bytet blodtryck och elstatus (Na, K, krea) och eventuell vikt, om detta inte är gjort de senaste 6–12 månaderna.

3. Vid bra blodtryck och elstatus enligt ovan: gör en ny kontroll av blodtryck och elstatus ca 3 veckor efter bytet, i första hand med avseende på stigande blodtryck och/eller stigande kalium.

Vid avvikande värden vid första eller andra kontroll av blodtryck och elstatus behöver individuell bedömning göras avseende åtgärd, se delkapitel Hypertoni i Terapirekommendationer Halland för val av blodtrycksläkemedel.

 

Centyl K är ett äldre blodtrycksläkemedel och rekommenderas inte längre i första hand. En del patienter som står på Centyl K är över 80 år och därmed extra känsliga för läkemedelsbiverkningar så som tiazidorsakad hyponatremi. Observera att även en lindrig kronisk hyponatremi kan ge symtom som kognitiv påverkan och ökad fallrisk.

 

För patienter som vid första kontroll ligger högt i blodtryck kan istället tablett amilorid 2,5 mg/hydroklortiazid 25 mg (Amiloferm mite, Normorix mite, Sparkal mite) vara ett behandlingsalternativ. Följ upp läkemedelsbytet med kontroll av blodtryck och elstatus enligt ovan.

 

Undvik om möjligt ökning av eller nyinsättning av betablockad på indikationen hypertoni hos gruppen sköra och äldre patienter, med anledning av ökad risk för biverkningar så som ortostatism och bradykardi. Välj i så fall hellre perifer kalciumflödeshämmare i försiktig dos (tablett amlodipin 5 mg kan delas).

 

Läkemedelskommittén Halland

2021-12-16, uppdaterad 2021-12-20 med länk till Terapirekommendationer Halland

Publicerad: 2021-12-16

Senast ändrad: