Direkt till innehållet

Restnotering Januvia tabletter

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober.

Under september månad finns inget direkt utbytbart alternativ mot Januvia, men från och med oktober kommer generisk sitagliptin att bli tillgänglig i samtliga tre styrkor.

Om du som förskrivare blir kontaktad angående restsituationen behövs en individuell bedömning. Följande alternativ finns:

  • Om möjligt, gör ett behandlingsuppehåll till början av oktober kommer generisk sitagliptin kommer att finnas tillgängligt. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas, förutsatt att du som förskrivare inte har motsatt dig utbyte av medicinska skäl.
  • För patienter där ett behandlingsuppehåll är olämpligt finns alternativet att byta till DPP4-hämmaren Trajenta (linagliptin) övervägas. Observera att Trajenta, till skillnad från Januvia, ges med oförändrad dos (5 mg) oavsett patientens njurfunktion.
  • För patienter med otillfredsställande effekt av DPP4-behandling, kan man ta tillfället i akt att överväga byte till SGLT2-hämmare eller GLP1-analog.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-09-19

Publicerad: 2022-09-19

Senast ändrad: