Direkt till innehållet

Restnotering Tresiba förfylld injektionspenna

Tresiba FlexTouch förfylld injektionspenna 100 enheter/ml är restnoterad. Restnoteringen förväntas även under 2024 enligt uppgifter från företaget.

Företaget vill förtydliga att restsituationen beror på ökad efterfrågan av Tresiba förfylld injektionspenna, och varken till följd av bristande säkerhet eller effektivitet.

Det är enbart Tresiba förfylld injektionspenna som berörs av restsituationen.

Behandlingsalternativ

  • Byte till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill). Observera att patienten då behöver förskrivas och få information om och demonstration av flergångspennan NovoPen 6 (blå eller grå).
  • Byte till annan långverkande insulinanalog utifrån alternativ i Terapirekommendationer Halland, kapitel Diabetes. Även här är det viktigt att ge patienten information och instruktion om byte av penna, eftersom pennorna skiljer sig åt.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-10-23

Publicerad: 2023-10-23

Senast ändrad: