Direkt till innehållet

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan.

Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol:

 • Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg.
 • Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel och medför en extra kostnad för patienterna.
 • Orala droppar Etalpha 2 µg/ml.
 • Kapsel Alfacalcidol Aristo 0,25 µg 0,5 µg och 1 µg. Observera att kapslarna innehåller jordnötsolja och därmed inte är automatiskt utbytbara mot övriga kapslar med alfakalcidol. Tillgängligheten är osäker.

 

Övriga behandlingsalternativ

Läkemedelskommittén Halland har varit i kontakt med nefrolog och endokrinologer vid Hallands sjukhus och tagit fram följande rekommendation om en bristsituation skulle uppstå:

 • För patienter som har genomgått total eller subtotal paratyreoidektomi – rådgör med endokrinologkonsult om alternativ behandling. De flesta patienter går hos endokrinolog, men det kan finnas enstaka patienter i primärvården
 • De allra flesta patienter med kronisk njursvikt (CKD) stadium 3–4 (GFR 15–60 ml/min) klarar sig utan alfakalcidol i minst 1–2 veckor. Vid stadium 3–4 medför ett kortare uppehåll sällan symtomgivande hypokalcemi.
 • Patienter med CKD stadium 5 är mest känsliga för hypokalcemi:
  • Det är viktigt att bevaka patienter i primärvård (PV) som inte har dialys!
  • Patienter i dialys (hemodialys (HD), peritoneal dialys (PD)) kontrolleras via njurläkare.
 • Patienter med CKD stadium 3 (GFR 30–60 ml/min) bör kunna byta till kolkalciferol (vanligt D-vitamin). Enligt rekommendationer i KDIGO (Kidney disease improving global outcome) guidelines 2017 rekommenderas aktivt D-vitamin först vid CKD 4 (GFR <30 ml/min).
 • Njurpatienter CDK stadium 4 och 5 kan byta från alfakalcidol till kalcitriol (Rocaltrol) med uppföljande kontroll under bristsituationen.

Behandling med Prolia (denosuamab) bör undvikas hos patienter som behandlas med alfakalcidol.

 

Hantering av restsituationen för dospatienter med öppenvårdsdos

Dosapotekets har brist i sitt lager av Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg varför dospatienter kommer få ersättande behandling.

För de patienter som har 2 eller 4 kapslar 0,25 µg kommer Dosapoteket att sätta över patienterna på styrkan 0,5 µg i dosering som motsvarar ordinerad mängd.

De patienter som är ordinerade Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg kommer att sättas över på Etalpha kapsel 0,25 µg och få meddelande i sina dospåsar om att kontakta sin förskrivare vid frågor. Observera att Etalpha kapsel 0,25 µg inte ingår i högkostnadsskyddet.

 

Dosapoteket skickar meddelande till berörda patienter

Dosapoteket kommer att skicka med följande meddelande vid nästa dosleverans till dospatienter som är ordinerade Alfacalcidol 0,25 µg:

Det har uppstått en bristsituation för Alfacalcidol Orifarm 0,25 µg och nästa leverans från tillverkaren väntas komma först i november.

Läkemedlet Etalpha 0,25 µg är det enda alternativet som är helt medicinskt utbytbart och ersätter därför Alfacalcidol Orifarm 0,25 µg i dospåsarna. Tyvärr ingår inte Etalpha 0,25 µg i högkostnadsskyddet, utan hela kostnaden betalas av dig som privatperson. Kostnaden för läkemedlet är för närvarande 1,48 kr per kapsel.

Bytet ovan är avstämt med regionerna och görs eftersom ett uppehåll i medicineringen inte bör göras utan att vara i kontakt med sin vårdgivare. Har du funderingar kring bytet så rekommenderas du att ta kontakt med din läkare.

 

Information om vilka patienter som får läkemedlet dosdispenserat

Om en vårdenhet önskar information om vilka dospatienter som är ordinerad Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg kan en representant från vårdenheten kontakta dosapotekets kundservice.

Apotekets kundservice

Tel: 010-447 74 99

E-post: apodos@apoteket.se

 

Om alfakalcidol

Alfakalcidol är aktivt D-vitamin som används vid störd kalcium- och fosfatbrist på grund minskad produktion av 1,25 dihydroxyvitamin D3, exempelvis renal osteodystrofi, osteomalaci av olika genes samt idiopatisk och postoperativ hypoparatyreoidism.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-25

Publicerad: 2022-07-26

Senast ändrad: