Direkt till innehållet

Restsituation Alimemazin kapsel 20 mg

Det pågår för närvarande en restsituation för kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Restsituationen beräknas preliminärt vara löst i början av augusti.

Behandlingsalternativ

Direkt utbytbara alternativ saknas. Orala droppar alimemazin 40 mg/ml finns tillgängligt under juli månad, men kräver att ett nytt recept förskrivs.

Dospatienter som får tablett alimemazin dosdispenserat påverkas inte av restsituationen.

Alimemazin är ett rekommenderat läkemedelsalternativ vid sömnstörningar i Terapirekommendationer Halland. För övriga rekommenderade läkemedelsalternativ, se kapitel Psykiatri, Sömnstörningar i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-04-21, uppdaterad 2023-07-10

Publicerad: 2023-04-21

Senast ändrad: