Direkt till innehållet

Restsituation Dalacin oral lösning

Restsituationen för Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är nu löst.

Om en restsituation skulle uppstå framöver rekommenderas åtgärd enligt nedan. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga.

Rekommenderad åtgärd

Observera att i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar så anges Dalacin (klindamycin) enbart som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid faryngotonsillit och vissa hudinfektioner.

I dessa fall:

  • Överväg gärna en extra gång om antibiotikabehandling är nödvändig. Se kapitel Infektionssjukdomar i Terapirekommendation Halland samt Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård från Strama och Folkhälsomyndigheten för rådgivning.
  • För patienter > 30 kg som kan svälja kapslar finns kapsel klindamycin 150 mg tillgängligt.
  • När behandling med flytande antibiotika är nödvändig finns alternativen oral lösning Bactrim/Eusaprim (trimetoprim+sulfametoxazol). Tänk på att ange vilket antibiotikum du använt vid odling, eftersom stafylokocker inte rutinmässigt resistensbestäms för trimetoprim/sulfa.
  • För patienter som har sond eller PEG går det bra att använda kapsel Dalacin. Kapseln öppnas då, innehållet slammas upp i vatten och administreras omedelbart. Observera att kapseln inte bör öppnas för intag per oralt direkt via munnen, på grund av risken för skador på esofagus.

Glöm inte möjligheten att ringa infektions- eller barnjour vid antibiotikafrågor!

Ta gärna chansen att ompröva om det verkligen föreligger en pc-allergi. Nationella Strama har konstaterat att 90 % av alla varningsmärkning för pc-allergi är felaktig, se nedan.

Antibiotikaallergi – allvarlig eller icke allvarlig

Texten nedan är tagen från kapitel Infektionssjukdomar, Antibiotikaallergi i Terapirekommendationer Halland.

Misstänkt allvarlig antibiotikareaktion bör utredas, innan diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs och innan journalen varningsmärkes. Remiss skickas till allergimottagningen.

Se även Janusinfo – Penicillinallergi och andra reaktioner på antibiotika.

Allvarlig reaktion på antibiotika (preparatet ges ej)

  • Anafylaktiska symtom.
  • Urtikaria inom de två första behandlingsdygnen eller urtikaria med ansiktssvullnad och andningsbesvär (indikation för senare utredning).
  • Mukokutant syndrom (Steven-Johnsons syndrom).
  • Serumsjukeliknande bild, det vill säga fördröjd överkänslighetsreaktion med ledvärk, feber och utslag.

Icke allvarlig reaktion på antibiotika (preparatet kan ges)

  • Sent exantem utan klåda.
  • Urtikaria eller kliande utslag som debuterar mer än 2 dagar efter behandlingsstart. Ge första dosen på mottagningen och observera patienten under 1 h, alternativt genomför peroralt provokationstest.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-07-03, uppdaterad 2023-07-14

Publicerad: 2023-07-03

Senast ändrad: