Direkt till innehållet

Restsituation Ergenyl Retard

Uppdaterad 2024-01-29 med avseende på att restsituationen nu är löst.

Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) ddepottablett, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen är nu löst.

Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrkor av depottablett Depakine Retard 300 mg respektive 500 mg, där flertalet förpackningar också är restnoterade.

Behandlingsalternativ om en bristsituation skulle uppstå

Alternativ där byte kan ske utan neurologkontakt (vid indikation epilepsi)

Läkemedlen Absenor Depot 300 mg och 500 mg samt Orfiril Long 300 mg depottabletter innehåller samma substans (valproinsyra) som Ergenyl Retard. Eftersom valproinsyra har indikationen epilepsi är Absenor Depot, Orfiril Long och Ergenyl Retard inte utbytbara på apotek och därför behöver patienterna nya recept.

Läkemedelskommittén Halland har haft kontakt med neurologer i Varberg och Halmstad gällande patienter som har behandling med Ergenyl Retard på indikation epilepsi. Neurologerna bedömer att det inte bör vara risk för genombrottsanfall vid byte från depottablett Ergenyl Retard till depottablett Absenor Depot respektive depottablett Orfiril Long och inga extra kontroller behövs i samband med bytet.

Alternativ där neurologkontakt kan krävas för byte (vid indikation epilepsi)

Absenor enterotablett finns tillgängligt i styrkorna 100 mg, 300 mg och 500 mg, men är en annan beredningsform än Ergenyl Retard. För byte mellan beredningsformer (slow-release till enterotabletter) bör kontakt tas med neurologkonsult innan byte kan ske.

 

Särskild information vid indikation epilepsi

Förskrivaren ta tillfället i akt att ta ställning till behovet av fortsatt behandling med valproinsyra, vilket vid behov görs genom en remiss till någon av neurologmottagningarna.

För patienter som utremitterades för mer än något år sedan kan det finnas skäl att bedöma huruvida indikation för fortsatt behandling föreligger.

De flesta remisser kommer att kunna hanteras genom journalbedömning och ett skriftligt svar. I väntan på svar kan förskrivaren sätta över patienten på Absenor Depot/Orfiril long i samma styrka och beredningsform.

 

Ergenyl Retard depotgranulat och Ergenyl injektionsvätska påverkas inte av ovanstående restsituation.

 

Dospatienter

Dosapoteket har meddelat att dospatienter i nuläget inte påverkas av restsituationen.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-12.

 

Publicerad: 2022-08-04

Senast ändrad: