Direkt till innehållet

Restsituation Ergenyl Retard

Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) depottablett 300 mg och 500 mg hos leverantören. Restsituationen för Ergenyl Retard 300 mg är förhoppningsvis löst vid månadsskiftet juli/augusti, medan restsituationen för Ergenyl Retard 500 mg inte beräknas löst förrän i början av oktober. Valproinsyra används främst på indikationerna epilepsi och stämningsstabilisering vid bipolär sjukdom.

Det är oklart i vilken omfattning som restsituationen kommer att påverka patienterna:

  • Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrka av depottablett Depakine Retard. Eftersom Depakine Retard är en parallellimport av Ergenyl Retard så vet vi inte hur tillgängligheten för Depakine kommer att se ut under perioden som Ergenyl beräknas vara restnoterad.
  • Det finns i nuläget båda styrkor av Ergenyl Retard eller Depakine Retard tillgängligt på en del halländska apotek, men efterfrågan styr hur länge dessa lager räcker.

 

Behandlingsalternativ om en bristsituation skulle uppstå

Läkemedlet Absenor Depot innehåller samma substans (valproinsyra) som Ergenyl Retard och finns tillgängligt i styrkorna 300 mg och 500 mg. Eftersom valproinsyra har indikationen epilepsi är Absenor Depotoch Ergenyl Retard inte utbytbara på apotek och därför behöver patienterna nya recept.

Vi ser i dagsläget inte att ni behöver söka upp patienter med Ergenyl Retard, utan byte till Absenor Depoit behöver enbart göras om ni på grund av restsituationen blir kontaktade av apotek eller patient.

 

Särskild information vid indikation epilepsi

Läkemedelskommittén Halland har haft kontakt med neurolog i Varberg och Halmstad gällande patienter som har behandling med Ergenyl Retard på indikation epilepsi. Neurologerna bedömer att det inte bör vara risk för genombrottsanfall vid byte från Ergenyl Retard till Absenor Depot och inga extra kontroller behövs i samband med bytet.

Dock kan förskrivaren ta tillfället i akt att ta ställning till behovet av fortsatt behandling med valproinsyra, vilket vid behov görs genom en remiss till någon av neurologmottagningarna.

För patienter som utremitterades för mer än något år sedan kan det finnas skäl att bedöma huruvida indikation för fortsatt behandling föreligger.

De flesta remisser kommer att kunna hanteras genom journalbedömning och ett skriftligt svar. I väntan på svar kan förskrivaren sätta över patienten på Absenor Depot i samma styrka och beredningsform.

 

Ergenyl Retard depotgranulat och Ergenyl injektionsvätska påverkas inte av ovanstående restsituation.

 

Dospatienter

Dosapoteket har meddelat att dospatienter med Furix tablett 500 mg i nuläget inte påverkas av restsituationen.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-12.  Uppdaterad 2022-08-04 med information om dospatienter

 

Publicerad: 2022-08-04

Senast ändrad: