Direkt till innehållet

Restsituation flytande ibuprofen

Med anledning av den pågående restsituationen på receptfritt, flytande ibuprofen:

Det är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att avstå från att skriva ut receptbelagt flytande ibuprofen som ersättning för receptfritt läkemedel även under pågående brist. Se Läkemedelskommittén Hallands Riktlinje för egenvård eller recept.

Det finns receptbelagd flytande ibuprofen, MEN:

  • Försäljningen av receptfritt flytande ibuprofen är omfattande. Om denna försäljning skulle övergå till receptförskrivning kommer inom kort en bristsituation att uppstå även för receptbelagd flytande ibuprofen.
  • Receptbelagd flytande ibuprofen behöver finnas tillgängligt för barn och andra patienter med sväljningssvårigheter, som har exempelvis svår smärta eller kronisk sjukdom som kräver NSAID-behandling.
  • Det innebär ett merarbete för vårdenheterna att skriva recept istället, vilket tar av våra redan begränsade resurser för att bedriva vård.

Möjliga behandlingsalternativ

  • Flytande paracetamol.
  • Observera! Tablett ibuprofen ska inte krossas eftersom läkemedlet då kan irritera slemhinnan i svalg och matstrupe.
  • Tablett ibuprofen 200 mg kan ges till barn från 6 år som väger ≥ 20 kg. Tablett Ibumax 200 mg har brytskåra. Tablett Ipren 200 mg samt tablett Ibuprofen ABECE 200 mg är runda och saknar brytskåra, så för dessa rekommenderas inköp av tablettdelare för delning i syfte att underlätta nedsväljningen.

 

Restnoterade receptfria flytande ibuprofen och preliminärt datum åter

  • Nurofen Apelsin oral suspension 40 mg/ml beräknas preliminärt åter i slutet av april.
  • Nurofen Jordgubb oral suspension 40 mg/ml beräknas preliminärt åter i början av maj.
  • Ibuprofen ABECE oral suspension 20 mg/ml beräknas preliminärt åter i slutet av maj.
  • Ipren oral suspension 20 mg/ml beräknas preliminärt åter i månadsskiftet maj/april.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-04-21

Publicerad: 2023-04-21

Senast ändrad: