Direkt till innehållet

Restsituation Insulin lispro Sanofi

Insulin Lispro Sanofi (snabbverkande insulin) 100 IE/ml i förfylld injektionspenna är restnoterat. Läkemedlet beräknas åter tidigast i början av juli.

Det finns i nuläget fortfarande förpackningar i lager på vissa halländska apotek.

Det finns andra snabbverkande insulin som är tillgängliga under restsituationen i form av:

  • Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart)
  • Humalog (insulin lispro)

Insulin Lispro Sanofi är inte direkt utbytbart mot dessa, utan ett nytt recept behöver skrivas.

De förfyllda injektionspennorna är annorlunda för Humalog (KwikPen) jämfört med Insulin Lispro Sanofi (SoloStar). Därför behöver patienten få information och instruktion vid byte av penna!

Insulin aspart Sanofi har lägst pris och har samma penna som Insulin lispro Sanofi (SoloStar), men innehåller insulin aspart istället för insulin lispro.

Se även delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-05-29

Publicerad: 2023-05-29

Senast ändrad: