Direkt till innehållet

Restsituation Lantus

Uppdaterad 2024-02-19 med avseende på restsituationens längd

Lantus Solostar (långverkande insulinanalog) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av mars. Det finns i nuläget fortfarande Lantus Solostar i lager på vissa halländska apotek och parallellimporterade förpackningar av Lantus kan finnas tillgängliga under restperioden.

Skulle du som förskrivare bli kontaktad av apotek eller patient till följd av restsituationen finns det andra långverkande insulinanaloger att tillgå. Läkemedelskommittén rekommenderar i första hand byte till Abasaglar KwikPen, som är en biosimilar till Lantus med 12 % lägre pris. Läkemedlen är dock inte direkt utbytbara, utan ett nytt recept behöver skrivas.

De förfyllda injektionspennorna är annorlunda för Abasaglar(KwikPen) jämfört med Lantus (SoloStar). Därför behöver patienten få information och instruktion vid byte av penna!

Se även delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-01-16

Publicerad: 2024-01-16

Senast ändrad: