Direkt till innehållet

Restsituation Normorix/Normorix mite

Uppdatering 2023-11-27: Normorix mite finns åter i lager på flertalet halländska apotek, medan Normorix (5 mg + 50 mg) beräknas åter inom kort.

Det råder för närvarande återigen en längre restsituation för tabletter med kombinationen amilorid och hydroklortiazid (Normorix 5 mg + 50 mg, Normorix mite 2,5 mg + 25 mg, Amiloferm 5 mg+ 50 mg, Amiloferm mite2,5 mg + 25 mg). Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men mindre delleveranser kan förekomma under restperioden.

  • Amiloferm mite (2,5 mg amilorid + 25 mg hydroklortiazid) beräknas preliminärt åter i början av april 2024.
  • Amiloferm (5 mg amilorid + 50 mg hydroklortiazid) beräknas preliminärt åter i början av april 2024.

 

Läkemedelskommittén Hallands terapigrupp Hjärt- och kärlsjukdomar rekommenderar om möjligt byte till hydroklortiazid eller annat rekommenderat hypertoniläkemedel utifrån patientens individuella förutsättningar. Se kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Hypertoni i Terapirekommendationer Halland för behandlingsalternativ.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-05-08, uppdaterad 2023-11-27 med avseende på restnoteringens längd för Normorix

Publicerad: 2023-05-08

Senast ändrad: