Direkt till innehållet

Restsituation Praluent 300 mg

Förfylld injektionspenna Praluent (alirokumab) 300 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti.

Sanofi meddelar att de under restperioden har fått möjlighet att tillhandahålla Praluent 300 mg i 1-pack, förpackningar avsedda för den nederländska och belgiska marknaden. Företaget beräknas att 1-pack  förväntas vara tillgänglig under v. 29.

Praluent 300 mg administreras en gång per månad, men under restperioden går det bra att istället förskriva Praluent 150 mg som administreras varannan vecka och därmed motsvarar samma dos av läkemedlet per månad. Patienter som tillfälligt sätts över på Praluent 150 mg kan då antingen välja mellan doseringen 2 sprutor per månad eller 1 spruta varannan vecka. Om Praluent 150 mg ges som 2 sprutor en gång per månad ges injektionerna direkt efter varandra, men på två olika injektionsställen.

Observera! Det är viktigt att uppmärksamma patienter som tillfälligt sätts över på Praluent 150 mg att utformningen på injektionspennan är något annorlunda jämfört med pennan för 300 mg. Instruktionsfilmer för både injektionspenna Praluent 150 mg och injektionspenna Praluent 300 mg finns på Medicininstruktioner.se.

 

Läkemedelskommittén Halland

2023-06-28, uppdaterad 2023-07-13 med information om Praluent 1-pack

Publicerad: 2023-06-28

Senast ändrad: