Direkt till innehållet

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas preliminärt pågå minst till mitten av november men de flesta företag beräknar preliminärt till december.

Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen

I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår därför följande handläggning som en nödlösning:

  • Patienter som står på allopurinol 100 mg 1 x 1 ordineras istället allopurinol 300 mg ½ tablett x 1 (se nedan vilka allopurinol 300 mg som är delbara).
  • Patienter som står på allopurinol 100 mg 2 x 1 kan  ordineras allopurinol 300 mg ½ tablett x 1 eller allopurinol 300 mg 1 x 1, beroende på hur välinställda de har varit (sett till uratvärden).

Allopurinol tolereras oftast väl och behöver dosjusteras först vid GFR ≤ 20 ml/min (se FASS). Vi bedömer därför, efter att ha stämt av med reumatolog, att en något högre dos är ett bättre alternativ för de flesta patienter än att stå helt utan behandling.

Målvärdet med allopurinolbehandling som profylax mot akuta giktattacker är P-urat < 360 μmol/l. Se Profylax mot akuta giktattacker i Terapirekommendationer Halland, kapitel Led-Reuma.

 

Delbarhet allopurinol 300 mg:

  • Tablett Allopurinol Orion 300 mg: har brytskåra, kan delas i två lika stora doser enligt FASS.
  • Tablett Allopurinol Aristo 300 mg: har brytskåra, kan delas i två lika stora delar enligt Läkemedelsverket.
  • Tablett Zyloric 300 mg: har brytskåra, kan delas enbart för att underlätta nedsväljning enligt FASS.
  • Tablett Allopurinol Nordic Drugs 300 mg: har brytskåra men saknar information om delbarhet i FASS.
  • Tablett Allopurinol Teva 300 mg: har brytskåra, men bör sväljes hela och helst med vatten enligt FASS.
  • Tablett Allopurinol Sandoz 300 mg: har brytskåra, kan delas enbart för att underlätta nedsväljning enligt Läkemedelsverket.

För övriga generika allopurinol 300 mg har vi tyvärr ingen information utöver vad som står i FASS. Konvexa tabletter utan brytskåra kan vara svåra att dela i hanterbara delar, och även övriga tabletter kan falla sönder i mindre delar.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-08-26, uppdaterad 2022-11-04 med avseende på restnoteringens längd och delbarhet för styrkan 300 mg

Publicerad: 2022-08-26

Senast ändrad: