Direkt till innehållet

Restsituation Vibranord oral suspension

Oral suspension Vibranord (doxycyklin) 10 mg/ml är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november 2023. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt.

För patienter som väger > 50 kg och är 8 år eller äldre är tablett doxycyklin ett alternativ.

För övriga behandlingsalternativ, se kapitel Infektionssjukdomar, Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-11-04, uppdaterad 2023-06-26 med avseende på restnoteringens längd

Publicerad: 2022-11-04

Senast ändrad: