Direkt till innehållet

Tablett Pyridoxin avregistreras

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022.

Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel.

Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden pyridoxin per tablett betydligt lägre i dessa kombinationspreparat, i Beviplex forte 15 mg pyridoxin/tablett. Detta medför att vid behov av dygnsdoser över 45 mg pyridoxin så riskerar den rekommenderade maximal dygnsdosen för övriga ingående vitaminer i kombinationspreparatet att överskridas.

Eftersom brist på vitamin B6 kan behandlas till följd av flera olika orsaker, inklusive vissa epilepsitillstånd och behandling med läkemedel mot tuberkulos, rekommenderar vi att respektive specialistmottagning kontaktas för samråd och ställningstagande kring alternativ behandling.

Läkemedelskommittén Halland kommer att kontakta vårdenheter som har haft löpande förskrivning av Pyridoxin under 2021. För dospatienter kommer dosapoteket att kontakta berörda vårdenheter.

Läkemedelskommittén Halland 2022-01-21

Publicerad: 2022-01-21

Senast ändrad: