Direkt till innehållet

Trulicity 3 mg restnoterad

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden.

Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN spruta = 1,5 mg) per vecka.

Rekommendationen innebär alltså en minskad dosering dulaglutid med risk för försämrad kontroll av patientens diabetes under restnoteringsperioden. Skälet till rekommendationen är dock att Läkemedelskommittén annars bedömer att risken är stor för en restnotering även på Trulicity 1,5 mg, att patienterna får ökat obehag med två stick samt att det är oklart om två subkutana injektioner om 1,5 mg vardera ger annat annat upptag av dulaglutid än en injektion om 3 mg.

Att översätta dosen Trulicity till en annan veckodoserad eller dagligen doserad GLP-1-analog bedöms som ett mindre patientsäkert alternativ. De olika GLP-1-analogerna har olika typer av injektionspennor och kan ha annan biverkningsbild än Trulicity.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-02-18

 

Publicerad: 2022-02-18

Senast ändrad: