Direkt till innehållet

Fortsatt bristsituation GLP1-analoger under 2024

Uppdaterad 2024-05-23 med förtydligande avseende användning vid diabetes respektive obesitas

Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att fortsätta under 2024.

Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger rekommenderar Läkemedelskommittén Halland följande:

 • Avstå från att förskriva Ozempic, Victoza eller Trulicity på annan indikation än diabetes typ 2. För indikation obesitas är det enbart Saxenda eller Wegovy som bör användas.
 • Avstå från nyinsättning av subkutan GLP1-analog på indikationen diabetes, se rubrik Behandlingsalternativ nedan.
 • Diabetespatienter som drabbas av restsituationen för GLP1-analog rekommenderas byte till annan diabetesbehandling tills situationen har stabiliserats, se rubrik Behandlingsalternativ nedan.
 • Avstå helst från förskrivning av annan styrka eller annat fabrikat av subkutan GLP1-analog till diabetespatienter, med pågående GLP1-analogbehandling, som drabbas av restsituationen.

 

Behandlingsalternativ

På grund av den osäkra tillgången på GLP1-analoger (både vad gäller substanser och olika styrkor av en substans) kan det bli svårt att upprätthålla en diabetesbehandling som går att utvärdera. Därtill ökar risken för missförstånd och feldosering om patienten har flera olika aktiva recept. Därför är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att diabetespatienter som drabbas av restsituationen på ett eller annat sätt bör bytas över till annan diabetesbehandling tills situationen har stabiliserats. Rekommenderade alternativ till behandling med subkutan GLP1-analog (indikation diabetes):

 • Peroral GLP1-analog i form av tablett Rybelsus.
 • SGLT2-hämmare.
 • DPP-4-hämmare i form av tablett sitagliptin.

Se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer Halland för information om de olika behandlingsalternativen. Observera att GLP1-behandling som inte resulterar i en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l bör sättas ut.

Det har även tagits fram en nationell behandlingsrekommendation vid restsituation för GLP1-analoger av den nationella arbetsgruppen (NAG) Glukossänkande läkemedel diabetes typ 2:

Ren HbA1c-sänkning:

GLP1-behandling som inte resulterar i en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l bör sättas ut. Byte kan behöva ske, i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter:

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4 hämmaren Onglyza användas.

Tablett Rybelsus (semaglutid) har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Intas dagligen på fastande mage, 30 minuter före frukost och övriga läkemedel. Väljer man ändå att förskriva detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter 2 månaders behandling.

Restsituationens längd

För närvarande anges följande för när restsituationerna preliminärt beräknas vara lösta:

Ozempic

 • Ozempic 0,25 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
 • Ozempic 0,5 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
 • Ozempic 1 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.

Delleveranser kan förekomma under restperioden, men förväntas inte täcka efterfrågan. Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga. Vissa parallellimporterade förpackningar av Ozempic som kan finnas tillgängliga under restperioden ingår inte i läkemedelsförmånerna. Patienterna kan då erbjudas att köpa dessa till fullpris på apoteket.

Trulicity

 • Trulicity 0,75 mg är tillgänglig.
 • Trulicity 1,5 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
 • Trulicity 3 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
 • Trulicity 4,5 mg beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.

Delleveranser kan förekomma under restperioden, men förväntas inte täcka efterfrågan. Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga. Företaget som tillhandahåller Trulicity avråder dock tills vidare från nyinsättning av läkemedlet.

Victoza

 • Victoza – bristsituationen beräknas preliminärt löst vid årsskiftet 2024/2025. Delleveranser kommer att levereras fram till dess, men beräknas inte täcka efterfrågan. Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga.

 

Se även Läkemedelsverkets uppdaterade säkerhetsnyhet: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: bristsituation.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-01-19

Publicerad: 2024-04-22

Senast ändrad: