Direkt till innehållet

Uppdatering bristsituation prometazin

Samtliga fabrikat av tablett prometazin 25 mg är restnoterade och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Även prometazin i flytande form (Lergigan oral lösning) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2023/2024.

Behandlingsalternativ

Beroende på indikation kan följande läkemedel vara möjliga behandlingsalternativ:

  • Hydroxyzin (Atarax) – indikationer: symtomatisk behandling av ångest, symtomatisk behandling av klåda.
  • Alimemazin (Theralen) – indikationer: premedicinering, korttidsbehandling av sömnrubbning.
  • Propiomazin (Propavan) – indikationer: korttidsbehandling vid olika former av sömnrubbningar hos vuxna.
  • Meklozin (Postafen) – indikationer: rörelsesjuka, illamående och kräkningar inklusive postoperativt, läkemedelsutlöst eller vid graviditet.
  • Prometazin + efedrin + koffein (Lergigan comp) – indikationer: bland annat illamående postoperativt, vid Ménières sjukdom eller graviditet.

Observera att dessa läkemedel, liksom prometazin, ska undvikas till äldre på grund av antikolinerg effekt.

För behandlingsrekommendationer gällande depression, ångestsyndrom och sömnstörning se aktuella delkapitel i Terapirekommendationer Halland, kapitel Psykiatri.

Information om övriga läkemedel med prometazin

  • Lergigan Forte är avregistrerad sedan årsskiftet 2021/2022.
  • Lergigan mite 5 mg är tillgänglig men ska enbart i undantagsfall förskrivas vid behov av 25 mg, både av risk för bristsituation och av patientsäkerhetsskäl.
  • Lergigan comp är tillgänglig, se ovan.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-08-24, uppdaterad 2023-10-02 med avseende på restsituationens längd

Publicerad: 2023-08-24

Senast ändrad: