Direkt till innehållet

Uppdatering restnotering isosorbidmononitrat

Uppdaterad 2024-05-27 med avseende på restsituationernas längd

Det råder för närvarande en restsituation för depottablett/tablett/depotkapsel isosorbidmononitrat i de flesta styrkor. Läkemedlen beräknas preliminärt åter enligt datum nedan utifrån information från företagen. Det finns i dagsläget inga direkt utbytbara läkemedel tillgängliga som är godkända för den svenska marknaden, men däremot finns möjlighet till förskrivning av isosorbidmononitrat mot generell licens, se läkemedelsval nedan. Observera att ett recept skrivs för det specifika licensläkemedlet.

Dospatienter berörs för närvarande inte av restsituationen.

 

Behandlingsalternativ

Tillse att berörda patienter har aktiva recept på kortverkande nitroglycerin (nitroglycerinspray alternativt Suscard buckaltabletter). Observera hållbarhetsdatum 3 år på spray.

Tillgängliga alternativ

 • Imdur 30 mg depottablett – tillgänglig.
 • Imdur 60 mg depottablett – tillgänglig.
 • Imdur 120 mg depottablett – tillgänglig.
 • Ismo 10 mg tablett (ej depotberedning) – tillgänglig.
 • Monoket OD 25 mg depotkapsel – tillgänglig.
 • Monoket OD 50 mg depotkapsel – tillgänglig.
 • Monoket OD 100 mg depotkapsel – tillgänglig.

Berörda läkemedel som är restnoterade

Tiderna som anges nedan är preliminära och ger en ögonblicksbild över hur det såg ut vid senaste uppdateringen (2024-05-20). Observera att datumen därför kan ha ändrats framåt eller bakåt. För senaste information om tillgänglighet, se lagerstatus i Fass då vissa förpackningar fortfarande finns tillgängliga på halländska apotek.

 • Isomex 30 mg depottablett – beräknas preliminärt åter i mitten av juni.
 • Ismo Retard 40 mg depottablett (ej delbar) – beräknas preliminärt åter i början av juil 2024.
 • Isosorbidmononitrat Astimex 60 mg depottablett – utgår från svenska marknaden.
 • Isonova 30 mg depottablett – indragning, ej tillgängligt för närvarande.
 • Isonova 60 mg depottablett – indragning, ej tillgängligt för närvarande.

 

Licensalternativ

Licensläkemedel innehållande isosorbidmononitrat kan förskrivas på recept om en giltig licens finns enligt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet från Läkemedelsverket gäller till och med 30 september 2024 men kan avslutas tidigare om godkända läkemedel finns tillgängliga.

Det finns regiongemensamma licenser för isosorbidmononitrat 30 mg och 60 mg, som kan sökas upp i NCS Läkemedelsmodul enligt beskrivningen nedan. De regiongemensamma licenser får användas av alla verksamheter inom Region Halland samt privata vårdgivare inom Vårdval Halland, ange referensnummer i doseringstexten till apoteket.

Observera! Leveranstiden kan vara lång, apoteken har dem sällan på lager.

 • Isosorbide Mononitrate 30 mg 100 st.
   • MAH (tillståndsinnehavare): Ingenus Pharmaceuticals.
   • Referensnummer för licens 2024703630. OBS! Nytt referensnummer!
 • APO-ISMN 60 mg 100 st. Leveranstid 10–15 arbetsdagar
   • MAH (tillståndsinnehavare): APOTEX Inc.
   • Referensnummer för licens 2023664704.
 • IS 5 mono-ratiopharm 60 mg 100 st. Leveranstid 2–3 arbetsdagar.
   • MAH (tillståndsinnehavare): Ratiopharm GmbH.
   • Referensnummer för licens 2024703631. OBS! Nytt referensnummer!

Övriga behandlingsalternativ

Om patienten inte kan invänta att läkemedlet åter blir tillgängligt eller att licensläkemedel levereras behöver ställningstagande göras för byte av styrka/beredningsform. Vid dosering isosorbidmononitrat 30 mg, överväg att göra seponeringsförsök om patienten verkar stabil i sin kärlkramp.

Se även kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Kranskärlssjukdom i Terapirekommendationer Halland för behandlingsalternativ om alternativ med isosorbidmononitrat inte finns tillgängliga.

 

Skriva recept på licensläkemedel i NCS

Regiongemensamma generella licenser för isosorbidmononitrat 30 mg och 60 mg finns att tillgå.

Observera! En licensmotivering inte är detsamma som ett recept. Ett separat recept måste skapas samtidigt.

 1. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel i NCS Läkemedelsmodul. Observera stavning och mellanslag i läkemedelsnamnen på licensläkemedlen enligt ovan!
 2. Det kommer att dyka upp en ruta om att läkemedlet inte är rekommenderat, visa rekommenderade läkemedel. Välj alternativet Nej.
 3. Sök upp och välj behandlingsorsak (ex. ”angina pectoris”).
 4. Fyll i doseringsanvisning, hänvisa till att det finns en generell licens och ange referensnummer för aktuell licens enligt ovan.
 5. Skriv in förpackningsstorleken i doseringstexten (100 st) eftersom förpackningsstorleken för licensläkemedel presenteras som 1 st i NCS, så att apoteket vet vilken storlek patienten ska få.
 6. Fyll i antal uttag.

Se även Skriva recept på licensläkemedel för mer information samt VAS-hjälpen Licensläkemedel – Läkemedelslista – NCS för guide om att förskriva licensläkemedel.

 

Läkemedelskommittén Halland uppdaterad 2024-04-08

Publicerad: 2024-04-08

Senast ändrad: