Direkt till innehållet

Uppdatering restsituation amoxicillin

Uppdaterad 2024-05-30 med avseende på nytt referensnummer för licensläkemedel amoxicillin 500 mg

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin. Denna bristsituation märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vi har i denna och tidigare nyheter försökt förtydliga vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid en bristsituation.

Tillgängliga amoxicillinberedningar maj 2024

Följande förpackningar är inte restanmälda till Läkemedelsverket och bör finnas tillgängliga, men alla apotek har inte tabletterna i lager.

 • Tablett Amimox 500 mg 4 st.
 • Tablett Amoxicillin Sandoz 750 mg 30 st.
 • Dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g.
 • Dispergerbar tablett Amoxicillin Ebb 1 g (förpackningsstorlek 14 st). Ej förmån!
 • Oral suspension Amimox 50 mg/ml 60 ml + 125 ml.
 • Oral suspension Amimox 100 mg/ml 60 ml + 125 ml.
 • Oral suspension Imaxi 50 mg/ml och 100 mg/ml.
 • Oral suspension Amoxicillin Sandoz 100 mg/ml 60 ml och 100 ml.

Restanmälda amoxicillinberedningar maj 2024

Läkemedelskommittén Halland försöker regelbundet att uppdatera listan över vilka beredningar med amoxicillin som är restanmälda till Läkemedelsverket. Observera att de angivna datumen från företagen är preliminära och kan ändras, se senaste info i Fass. I dagsläget finns information om följande restsituationer:

 • Tablett Amimox 750 mg 14 st (ej förmån) – beräknas preliminärt åter i slutet av augusti.
 • Tablett Amoxicillin Sandoz 500 mg – beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
 • Tablett Amoxicillin 2care4 750 mg – preliminärt åter månadsskiftet juni/juli.
 • Tablett Amimox 375 mg – utgår från svenska marknaden enligt företaget.
 • Dispergerbar tablett Amoxicillin Krka 1 g – beräknas preliminärt åter i början av juli.
 • Dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 750 mg (förpackningsstorlek 20 st) – beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.

Licensalternativ

Licensläkemedel innehållande amoxicillin kan förskrivas på recept om en giltig licens finns enligt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet från Läkemedelsverket gäller till och med 30 november 2024, men kan avslutas tidigare om godkända läkemedel finns tillgängliga.

Det finns regiongemensamma licenser för amoxicillin 500 mg och 750 mg som kan utnyttjas om inte godkänt läkemedel med motsvarande styrka finns tillgängligt. Den regiongemensamma licensen får användas av alla verksamheter inom Region Halland samt privata vårdgivare inom Vårdval Halland, ange referensnummer i doseringstexten till apoteket enligt nedan.

Observera! Ta kontakt med aktuellt apotek innan förskrivning för att se om de har varan i lager, leveranstiden kan annars vara upp till 1 vecka. Lagerstatus för licensläkemedel går inte att se i Fass.

 • Amoxicilina Ardine 500 mg 20 st.
   • MAH (tillståndsinnehavare) Laboratorio Reig Jofre S.A. Spanien
   • Referensnummer: 2024726512 Nytt referensnummer!
 • Amoxicilina Ardine 750 mg 20 st respektive 30 st.
   • MAH Laboratorio Reig Jofre S.A. Spanien
   • Referensnummer 2024710856

Behandlingsalternativ per diagnos vid en bristsituation

Ortopedisk protesinfektion (berör ortopeder):

Rådgör med infektionskonsult om dosering inte går att översätta till tillgängliga styrkor.

Urologisk infektionsbehandling/operationsprofylax (berör urologer):

Rådgör med infektionskonsult om dosering inte går att översätta till tillgängliga styrkor.

Övriga infektioner:

För pneumoni, KOL-exacerbation samt terapisvikt vid akut mediaotit, se kapitel Luftvägsinfektioner i Terapirekommendationer Halland för möjliga behandlingsalternativ.

För borreliainfektioner hos barn, se kapitel Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland för möjliga behandlingsalternativ.

För Hp-positiv svår dyspepsi respektiv Hp-positiv ulcus duodeni, se kapitel Övre GI-sjukdomar i Terapirekommendationer Halland för behandlingsalternativ.

Gör en individuell bedömning vilket behandlingsalternativ som är aktuellt, samråd vid behov med infektionskonsult eller barnläkare.

 

För mer information

Läkemedelsverkets nyhet Tillfällig brist på läkemedel med amoxicillin (2022-12-12).

 

Läkemedelskommittén Halland

Publicerad: 2024-04-08

Senast ändrad: