Direkt till innehållet

Uppdatering restsituation Antabus

Brustablett Antabuse Orifarm 400 mg är inte längre restanmäld. I skrivande stund har ett fåtal apotek varan i lager.

Brustablett Antabus (disulfiram) 200 mg är för närvarande restnoterad. Antabus 200 mg  beräknas preliminärt åter i mitten av december.

Behandlingsalternativ

Om Antabus ändå inte går att få tag på:

Inga direkt utbytbara läkemedel med disulfiram finns tillgängliga på den svenska marknaden.

För enstaka patienter kan läkemedelssubstanserna akamprosat (Campral) eller naltrexon, alternativt en kombination av båda substanserna, vara ett alternativ. Verkningsmekanismen för dessa preparat skiljer sig dock betydligt från verkningsmekanismen för Antabus, se avsnittet Behandling vid skadligt bruk av alkohol och beroende i kapitel Psykiatri, Alkohol- och drogproblem i Terapirekommendationer Halland. Vid ett byte från Antabus till akamprost och/eller naltrexon bör tätare uppföljning och ett utökat psykosocialt stöd övervägas till dessa patienter.

För flertalet patienter som har pågående Antabusbehandling är det angeläget att fortsätta behandling med disulfiram. Licensläkemedel innehållande disulfiram kan förskrivas på recept om en giltig licens finns enligt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet från Läkemedelsverket gäller till och med 30 november 2024 men kan avslutas tidigare om godkända läkemedel finns tillgängliga.

Det finns en regiongemensam licens för tablett disulfiram 200 mg, som kan sökas upp i NCS Läkemedelsmodul enligt beskrivningen nedan. Den regiongemensamma licensen får refereras till vid förskrivning av alla verksamheter inom Region Halland samt privata vårdgivare inom Vårdval Halland, ange referensnummer i doseringstexten till apoteket. Observera beredningsformen och styrkan!

Etiltox tablett 200 mg

  • MAH (tillståndsinnehavare): L Molteni & C Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA (Italien)
  • Referensnummer 2023669721

 

Skriva recept på licensläkemedel i NCS

Regiongemensam generell licens för disulfiram 200 mg finns att tillgå.

Observera! En licensmotivering inte är detsamma som ett recept. Ett separat recept måste skapas samtidigt.

  1. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel i NCS Läkemedelsmodul.
  2. Det kan dyka upp en ruta om att läkemedlet inte är rekommenderat, visa rekommenderade läkemedel. Välj då alternativet Nej.
  3. Sök upp och välj behandlingsorsak (ex. ”alkoholism”).
  4. Fyll i doseringsanvisning, hänvisa till att det finns en generell licens och ange referensnummer för aktuell licens enligt ovan.
  5. Skriv in förpackningsstorleken i doseringstexten (100 st) eftersom förpackningsstorleken för licensläkemedel presenteras som 1 st i NCS, så att apoteket vet vilken storlek patienten ska få.
  6. Fyll i antal uttag.

 

Läkemedelskommittén Halland

2023-07-03, uppdaterad 2023-12-11 med avseende på Antabus 200 mg

Publicerad: 2023-07-03

Senast ändrad: