Direkt till innehållet

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Uppdaterad 2024-05-06 med avseende på restsituationernas längd

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som finns kommuniceras via FASS.se, Läkemedelsverket och från apoteken i Halland.

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan har en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att helt byta behandling.

Observera att regelbundna kontroller av endometriet hos gynekolog rekommenderas vid behandling med Femoston och Femostonconti.

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling

Behandling Ultralåg dos Låg dos Medelhög dos
Peroral cyklisk Novofem – tillgänglig.

Femoston 1 mg+ 1 mg/10 mg– restnoterad, preliminärt åter i början av juni.

Trivina – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Femasekvens – tillgänglig.

Divina Plus – tillgänglig.

Femoston 2 mg+ 2 mg/10 mg– restnoterad, preliminärt åter i början av juni.

Peroral kontinuerlig kombinerad Eviana 0,5 mg/ 0,1 mg – tillgänglig (ej förmån).

Femostonconti 0,5 mg/2,5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av juni.

Cliovelle/Activelle/ Noresmea – tillgängliga.

Indivina 1 mg/2,5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Femostonconti 1 mg/5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av juni.

Indivina 2 mg/5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Tibolon (utbytesgrupp) – tillgängliga.

Transdermal sekventiell Sequidot – restnoterad, preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
Transdermal kontinuerlig Estalis – restnoterad, preliminärt åter i månadsskiftet augusti/september.
Enbart östrogen, peroralt Femanest 1 mg – tillgänglig. Femanest 2 mg – tillgänglig.
Enbart östrogen, transdermalt Estradot 25 µg – restnoterad, preliminärt åter i mitten av maj.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 1×56 doser – tillgänglig.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 3×56 doser – tillgänglig.

Estradot 37,5 µg – restnoterad, preliminärt åter i mitten av maj.

Estradot 50 µg – restnoterad, preliminärt åter i mitten av maj.

Estrogel transdermal gel 0,75 mg/dos – restnoterad, preliminärt åter i slutet av maj.

Estradot 75 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av januari 2025.

Estradot 100 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av november.

 

MHT-läkemedel som ej innefattas i terapigrupp Gynekologis tabell:

  • Divigel gel 0,5 mg – tillgänglig
  • Divigel gel 1 mg – tillgänglig.
  • Progynon 1 mg – tillgänglig.
  • Progynon 2 mg – tillgänglig.

 

Läkemedelskommittén Halland

 

Publicerad: 2024-03-28

Senast ändrad: