Direkt till innehållet

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som finns kommuniceras via FASS.se, Läkemedelsverket och från apoteken i Halland.

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan har en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att helt byta behandling.

Observera! Läkemedel märkta med asterisk (*) l i tabellen nedan omnämns inte i delkapitel Menopausal hormonbehandling (MHT) och är inte rekommenderade av Terapigrupp Gynekologi. Dessa står dock med som sistahandsalternativ, ifall övriga läkemedel ej är tillgängliga.

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling

Läkemedelskommittén i Halland 2020-04-20, tabell uppdaterad 2020-08-10

 

För sökbarhet på Vårdgivarwebben upptar tabellen följande läkemedel: Activelle, Cliovelle, Divigel, Divina Plus, Estalis, Estradot, Eviana, Femanest, Femasekvens, Femoston, Femostonconti, Indivina, Lenzetto, Noresmea, Novofem, Progynon, Sequidot, Tibolon, Trivina

 

 

Publicerad: 2020-04-21

Senast ändrad: