Direkt till innehållet

Fotolegitimation på mobilen – hantering i vården när patient legitimerar sig med digitalt id-kort

BankID har nyligen lanserat ett digitalt ID-kort och Freja eID har erbjudit det sedan ett år tillbaka. De två digitala ID-korten skiljer sig något åt. I väntan på nationella riktlinjer kring de nya digitala ID-korten så gäller följande sätt att säkerställa identitet på patient inom vård och tandvård.

När en patient kommer till vården och legitimerar sig med ett digitalt ID-kort på sin mobil så gör följande:

  1. Fråga om patienten också har ett fysiskt ID-kort eller pass med sig och jämför dem så de stämmer med patienten.
  2. Om inte fysisk legitimation finns: Rör skärmen för att säkerställa att det inte är en bild utan en giltig legitimation och jämför bilden mot patienten framför dig.
  3. Om du fortfarande är osäker kan respektive digitala ID-kort verifieras:

– Bank-ID:s digitala kort har en QR-kod som kan skannas med ett annat mobilt Bank ID. Men det är inga krav på att använda sin egen privata mobil. Så därav blir det svårt att genomföra då många i vården inte har tjänstemobil.

– Freja eID:s digitala kort kan verifieras på denna sida. Personnumret på patienten skrivs in och en kod visas på din skärm och på patientens mobilskärm. Verifiera att koden stämmer.

Om osäkerheten kvarstår så hanteras det enligt samma rutin som när en patient kommer och inte har legitimation med sig. Rutin ID-kontroll patient.

Obs! Det som beskrivs ovan gäller inte e-legitimation som används för att logga in på 1177 e-tjänster eller andra säkra tjänster. Där är det ingen förändring utan samma e-legitimationer är godkända som tidigare.

Läs mer och se hur de digitala ID-korten ser ut:

BankID digitalt ID-kort

Freja eID:s digitala ID-kort

Publicerad: 2023-06-30

Senast ändrad: