Direkt till innehållet

Glimepirid restnoterat i samtliga styrkor

Tablett glimepirid är restnoterad i samtliga styrkor från samtliga fabrikat och beräknas preliminärt åter i slutet av oktober. Det finns inga andra SU-preparat godkända på den svenska marknaden.

Behandlingsalternativ

För patienter med låg dos glimepirid (1–2 mg en gång dagligen) kan utsättning med uppföljande blodsockerkontroller övervägas. Detta alternativ kan vara särskilt lämpligt för äldre eller sköra patienter som kanske inte längre har samma behandlingsmål eller behov av behandlingen.

För patienter där fortsatt behandling med insulinfrisättande tablett bedöms lämplig finns alternativet tablett repaglinid. Även om repaglinid och SU-preparat har liknande verkningsmekanism så tillhör de olika läkemedelsgrupper. Därtill är repaglinid kortverkande och doseras tre gånger dagligen. Det är därför svårt att råda kring lämplig dosering för repaglinid relaterat till dosen glimepirid.

För många patienter kan byte till en helt annan läkemedelsgrupp vara ett bra eller bättre alternativ. Se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer Halland för vägledning. Observera att Läkemedelskommittén Halland avråder från nyinsättning av subkutana GLP1-analoger under rådande situation med osäker tillgång, se även nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-08-15, uppdaterad 2023-09-04 med avseende på restsituationens längd

Publicerad: 2023-08-15

Senast ändrad: