Direkt till innehållet

OBS! Läkemedelsleveranser uteblir under torsdagen 16 maj

Läkemedelsleveranser till Region Halland uteblir idag torsdagen den 16 maj 2024 på grund av driftstörning hos leverantören Tamro. Problemet är åtgärdat men resulterar i att samtliga leveranser av läkemedel till vårdenheter uteblir under torsdagen.

 

För förvaltningar som tillhör sjukhusen (HS, PSH, ADH) kommer de varor som skulle skickats idag att levereras med ordinarie leverans imorgon fredag.

Eftersom plocktiden för kylvaror har tidigarelagts behöver kylvaror packas upp på vårdenhet innan fredag kl. 13:00.

För akuta behov kan akutbeställningar läggas enligt ordinarie rutin.

 

För enheter inom NSVH och kommunala akutförråd kommer läkemedelsleveransen ske nästkommande ordinarie leveranstillfälle.

Vid behov som inte kan vänta till nästkommande tillfälle, kan Logistikservice kontaktas för att om möjligt tidigarelägga leveransen under nästkommande vecka.

 

Läkemedelsenheten 2024-05-16

Publicerad: 2024-05-16

Senast ändrad: