Direkt till innehållet

Periodvis bristsituation Ozempic

OBS! Inaktuell nyhet, se istället nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger (2023-01-19) för uppdaterade datum.

På grund av ökad efterfrågan av Ozempic (semaglutid) injektionsvätska har tillverkaren meddelat att det kommer att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer som kan pågå även under första delen av 2023.

För närvarande råder en restsituation för Ozempic 0,25 mg och Ozempic 0,5 mg som preliminärt beräknas pågå till början av december, medan Ozempic 1 mg finns tillgängligt.

För behandlingsalternativ hänvisar Läkemedelskommittén Halland till kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer Halland, förslagsvis annan GLP1-analog eller annat antidiabetika om det är lämpligt. Observera dock att även det företag som tillhandahåller Trulicity har meddelat att det kan uppstå bristsituationer om fler patienter nyinsätts på läkemedlet, varför vi inte rekommenderar byte till Trulicity.

Se även Läkemedelsverkets säkerhetsnyhet: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: periodvis återkommande bristsituation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-11-18

Publicerad: 2022-11-18

Senast ändrad: