Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Abscessinnehåll, odling MIB Absces
Pt- Absolut GFR KEM (Hstd) GFRABS
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg) ABSORP
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN UMAS Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg) ACETON
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
Acinetobakter, MRGN
P- ACTH KEM (Hstd) ACTH
S- Acylkarnitiner, fraktionerade (Karnitin) EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
P- Adrenalin
tU- Adrenalin
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd) AFP
Aktivt B12 se S-Holotranskobalamin
U- ALA
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ALAT
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBC
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALB
Pt(U)- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBTU
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBD
U- Albumin (testremsa)
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg) ALKREM
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg) ALKRES
Csv/S- Albuminkvot, CSV + plasma EXTERN SU Möln
S- Aldosteron VAS EXTERN USiL Kem ALDO
PtU- Aldosteron EXTERN KS Kem
Aldosteron/Renin-kvot
Lkc- Alkaliskt fosfatas
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg) ALPD
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg) ALP
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU NÄL
S- Alprazolam
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB AMASMA
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammonium KEM (Hstd) AMMON
P- Amylas pankreas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
Biopsi- Amyloidtypning (Fettvävsbiopsi) UAS Pat
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB ANA
U- Anabola androgena steroider EXTERN KS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB ANCA (anti-MPO, anti-PR3) eller ANCAGB (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
S- Androstendion EXTERN USiL Kem
S- Angiotensinkonverterande enzym
S- Anti endomysium, IgA
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd) AFXA
S- anti-HBc
S- anti-HBs (immunitet)
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar
P- Antitrombin KEM (Hstd, Vbg) AT
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens
P- Apixaban KEM (Hstd) APIXA
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg) APOA1
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg) APOB
Apolipoprotein E
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) APTT
Arcanobakterier
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ASAT
Ascites CYT
Ascites, ledvätska, pleura, punktat, odling MIB Ascite, ledpun, pleura eller punkt (punktat i ej steril miljö)
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- AST (antistreptolysin) VAS EXTERN USiL Immunologi AST
Astrovirus, Gastrovirus PCR
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden -obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom Extern Klinisk genetik och patologi Lund
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin
S- B12
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion VAS EXTERN UMAS Mikro PCR16S
BAL, Nedre luftvägar odling
BAL, Pneumocystis jirovecii PCR
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage) PAT
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg) BE
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU Kem alt USiL Gen
Benbit, vävnadsbit odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, sårsekret odling
Betaglukan MIB BETAGL
Bett, sårsekret odling
Bihålesekret, sinussekret odling
Diverse- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) HCO3D
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) BIKA
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg) BIKST
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg) BILKON
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg) BIL
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg) BILD
Biopsi, vävnadsbit odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Blod, odling MIB B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGAB
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGVB
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGKB
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IAGAS
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IVGAS
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåsdermatosutredning EXTERN USiL Imm
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB LVPert
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB Borrel
Borstprov CYT
Borstprov, Nedre luftvägar odling
B-RET-He
Bronkoalveolärt lavage, nedre luftvägar odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, Nedre luftvägar odling
Bröstmjölk, odling MIB Sekret
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd) C3C4
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd) C3C4
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA15-3
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA19-9
S- CA125 KEM (Hstd) CA125
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CA
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCTU
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCD
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg) CAKRKV
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg) CAJON
Calicivirus PCR MIB och KEM Hstd och Vbg CALICI
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
Campylobacter, Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, odling MIB CAPDAN och CAPDAE
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB CCP eller RACCP
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd) CDT
S- CEA KEM (Hstd) CEA
Celiaki, transglutaminas antikroppar
Benm- Celler PAT
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELL
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg) CELLC
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELLL
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg) CELLD
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd) CERULO
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB SekGen
Cervixkon PAT
Chimerismbestämning EXTERN USiL Imm
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR MIB ChlaGC
Chlamydophila pneumoniae PCR
Chlamydophila psittaci PCR
S/P- Chromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd) CIKLO
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg) CK
F- Clostridioides difficile PCR MIB Clotox
CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg) COHB
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd) CPEPT
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg) CRP
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CRPMAN
Cryptosporidium parvum/hominis
CVK odling
S- CXCL10/IP-10 EXTERN SU Mikro
B- Cyklosporin
P- Cystatin C KEM (Hstd) CYSTC
Cystor, faeces mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Kem
Cytologipreparat i allmänhet CYT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning
P/S- Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- DAO
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) DDIMER
Csv- Demensmarkörer
S-11- Deoxikortisol EXTERN USiL Kem
DERMPC
Pt- Desmopressintest
S- DHEAS KEM (Vbg) DHEAS
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter)
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg) DIGOX
S- Disopyramid EXTERN KS Kem
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd) APOE
B- DNA DPYD genotyp KEM (Hstd) DPYD
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd) FAKTII
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd) FAKTV
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Blgr.gen
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd) HEMOKR
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd) HLAB27
DNA JAK2 mutation p. V617F, kvantitativ KEM (Hstd) JAK2
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd) LAKTOI
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
B- DNA-HLA-DQ2/DQ8 genotyp (HLA-DQ2/DQ8) riskmarkör för Celiaki EXTERN USiL Imm
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm
tU- Dopamin
S- Downs screening (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA
DTTP- Differential time to positivity MIB B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
Duodenalbiopsier PAT
EBUS CYT
S- EBV + CMV antikroppspåvisning MIB EBVCMV
EBV DNA-kvantifiering
EGFR- analys Liquid biopsy PAT
EHEC, Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
Ehrlichios
F- Elastas EXTERN SU Mikro
Elfores S-
S- EmA (Anti endomysium, IgA) EXTERN USiL Imm
ENA, ANA-screen
Endokrina organ PAT
Endoskop flexibla MIB
Endotoxin MIB EndoHF(hemofiltrationsvätska) EndoHD (hemodialysvätska) och EndoRO (RO-vatten)
Entamoeba histolytica
B- EPK
S- EPO
P- Epstein-Barr (EBV) virus, DNA-kvantifiering EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Epstein-Barr virus (EBV) antikroppspåvisning
B- Erytrocyter (EPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) EPK
U- Erytrocyter (testremsa)
S- Erytropoetin (EPO) EXTERN SU Kem
ESBL, MRGN
S- Etanol KEM (Hstd, Vbg) ETANOL
S- Etosuximid EXTERN KS Kem
P/S- Etylenglykol EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem
B- Everolimus EXTERN USiL Kem
B- EVF (Erytrocyter volymfraktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) EVF
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces, Clostridium difficile PCR
F- Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB Finhsm resp Futlsm
F- Faeces, Dientamoeba fragilis MIB FxDief
Faeces, Gastrovirus
Faeces, Helicobacter pylori antigen
Faeces, mask och maskägg MIB Fmask
Faktor II genotyp
Faktor V genotyp
S- Fenobarbital KEM (Hstd) FENOBA
B- Fenotypsbestämning av erytrocytantigen BLC (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN KS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd) FENYTO
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg) FERRIT
Eja- Fertilitet
Fetal RHD-screen
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg) FIB
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
FISH PAT
B- FK-506
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam
S- Folat KEM (Hstd, Vbg) FOLAT
S- Follitropin
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg) FOSFAT
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg) FOSFD
U/t(U)- Fosfat EXTERN USiL Kem
B- Fosfatidyletanol
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg) FSH
Fusobacterium necrophorum PCR MIB FusoPC
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)
Erc(B)- G-6-PD
S- GAD antikropp (GAD-AK) VAS EXTERN UMAS Kem GAD
S- GAD-AK
Galactomannan
S- Galaktomannan
Gallblåsa och gallvägar PAT
Gallgångscytologi CYT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
F- Gastrovirus PCR MIB Fvirus
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran)
GBS odling MIB Sekret
GBS odling urin
Genfusionsanalys av solida tumörer PAT
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg) GENTA
Pt- GFR (Cystatin C) relativt KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) relativt KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR absolut
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem GH
Giardia intestinalis, Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
fP- Glukagon EXTERN KS Kem
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUD
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUC
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUL
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLU
U- Glukos (testremsa)
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker PCR
Gonokocker, odling MIB GC
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg) GT
P- Haptoglobin KEM (Hstd, Vbg) HAPTO
F- Hb KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) FHB
Diverse- Hb KEM (Hstd, Vbg) HBD
U- Hb (testremsa)
B- Hb, Hemoglobin KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) HB
Hb (B) - HbA1c KEM (Hstd, Vbg) HBA1CI
B- HbF
Ery- Hb-fraktionering
S- HBsAg
U- hCG (Koriongronadotropin) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) HCGU
S- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) KEM (Hstd, Vbg) HCG
S- hCG fri betakedja EXTERN UMAS Kem
P- HDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) HDL
S- HE4 KEM (Hstd) HE4
F- Helicobacter pylori antigen MIB HeliAg
S- Helicobacter pylori, serologi EXTERN SU Mikro
B- Hematokrit
B- Hemoglobin fetalt
Erc Hemoglobin, fetalt enligt Kleihauer EXTERN SU Kem
Erc- Hemoglobin-fraktionering
Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering) EXTERN UMAS Kem
Hemokromatos
Hepatit A MIB HepA eller HepA-E
S- Hepatit B MIB HBsAg, HepBc, HepBs, HIVBC eller HepA-E
B- Hepatit B DNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro HBVDNA
S- Hepatit C MIB HepC, HepA-E eller HIVBC
P- Hepatit C RNA-påvisning (PCR) kvantitativ MIB HCVRNA
S- Hepatit E MIB HepE eller HepA-E
Herpes simplex och Varicella zoster, PCR MIB HSHZPC
S- Herpes simplex virus, serologi EXTERN USiL Mikro
Herpes zoster, PCR
S-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) EXTERN SU Kem alt KS
tU-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) VAS EXTERN UMAS Kem 5HIA
Histopatologiska preparat i allmänhet PAT
P- HIV 1 RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro HIVRNA
HIV, Humant immunbristvirus MIB HIV, HIVBC eller HIVHep
HLA-B27 typning
HLA-DQ2/DQ8 genotyp
B- HLA-typning (Vävnadstypning) EXTERN SU Blodc
B- HLA-typning transplantation (Vävnadstypning) EXTERN USIL Transfusionsmedicin
tU- HMM
S- Holotranskobalamin (Aktivt B12) EXTERN SU Kem
P- Homocystein KEM (Hstd) HOMCYS
S- HTLV, Humant T-lymfotropt virus MIB HTLV
Hud PAT
Hud, svamp
S- Humant immunbristvirus
Humant T-lymfotropt virus
tU-5- Hydroxi-indolacetat
S-17- Hydroxiprogesteron VAS EXTERN USiL Kem HYDPRO
U-4- Hydroxysmörsyra
S-25- Hydroxyvitamin D
P- IA2-antikroppar
IEF (Malmö)
IEF (SU)
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd) Se nedan
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd) IGELUF
S- IgE total KEM (Hstd) IGETOT
S- IGF 1 KEM (Hstd) IGF1
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd) IGFBP3
S- IgG KEM (Hstd)
Pt(U)- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd) IGGSUB
S- IgM KEM (Hstd)
B- IL28B EXTERN SU Mikro
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN SU Mikro
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg) IL6
P- Immuniseringsundersökning
Csv- Immunofenotypning PAT
Diverse- Immunofenotypning PAT
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) PAT
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
Immunofluorescens IF PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa A och Influensa B PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat, COVPer, COVKOM eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
S- Inhibin B EXTERN UMAS Kem
Insticksställe odling
S- Insulin KEM (Hstd) INSUL
Interferensutredning
Pt- Iohexolclearance
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg) IPF
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem IEF
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg) ISOPRO
JAK2 mutation
P- Järn KEM (Hstd, Vbg) JÄRN
P- Järnmättnad KEM (Hstd, Vbg) JÄRNMÄ
S- Kalcidiol
S- Kalcitonin EXTERN UMAS Kem
S- Kalcitriol
Diverse- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KD
P- Kalium KEM (Hstd, Vbg) K
Pt(U)- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KTU
F- Kalprotektin MIB CALPRO (beställs under KEM i VAS)
S- Kappa, fria
Pt(U)- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
U- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
S- Karbamazepin KEM (Hstd) KARBAM
P- Kardiolipinantikroppar, IgG EXTERN UMAS Kem
S- Kardiolipin-antikroppar, IgG och IgM EXTERN SU Mikro
S- Karnitin
tU- Katekolaminer metoxylerade VAS EXTERN USiL Kem KATMET
P- Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner) EXTERN SU Kem
tU- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem KATFRU
Kateterrelaterad infektion
Kateterspets odling MIB Katspe
Kikhosta
U- Kiralt amfetamin EXTERN KS Kem
S- Klomipramin EXTERN USiL Kem
S- Klonazepam
Diverse- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORD
P- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORID
t(U)- Klorid EXTERN USiL Kem
S- Klozapin VAS EXTERN USiL Kem KLOZ
S- Kobalamin (Vitamin B12) KEM (Hstd, Vbg) KOBAL
U- Kokain KEM (Vbg)
P- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOL
Diverse- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOLD
S- Kolinesteras EXTERN UMAS Kem
Hb(B) Kolmonoxidhemoglobin
S- Komplementfaktor KEM (Hstd)
Konkrementanalys EXTERN SU KEM alt Ljungby KEM
S- Koppar EXTERN SU Kem
tU- Koppar EXTERN SU Kem
S- Koriongonadotropin + betakedja
U- Koriongonadotropin kval
S- Kortisol KEM (Hstd) KORTI alt. FUKORT
Pt(U)- Kortisol KEM (Hstd) KORTTU
Saliv- Kortisol EXTERN SU Kem
P- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREA
Pt(U)- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KRETU
Diverse- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREAD
P- Kreatinin Kungsbacka KEM (Kba) PIKRE
P- Kreatinkinas
Ledv- Kristaller KEM (Hstd) KRIST
S- Kromogranin A VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem KROMA (för analys Malmö UMAS)
B- Kromosomanalys EXTERN USiL Gen alt. SU Gen
S- Kryoglobulin KEM (Hstd)
S- KUB-test (ßhCG, fritt + PAPP-A) EXTERN UMAS Kem
B- Kvicksilver (Hg) EXTERN USiL Yrkes
Diverse- Laktat KEM (Hstd) LAKTD
Csv- Laktat KEM (Hstd, Vbg) LAKTC
Ledv- Laktat KEM (Hstd) LAKTL
P- Laktat KEM (Hstd, Vbg) LAKT
aP- Laktat KEM (Hstd, Vbg) APLAKT
Laktosintolerans genotyp
Pt(U)- Lambdakedja (Ig) KEM (Hstd)
U- Lambdakedja (Ig) KEM (Hstd)
S- Lamda, fria
P- Lamotrigin VAS EXTERN USiL Kem LAMOT
B- Lanvis KEM (Hstd)
Diverse- LD KEM (Hstd, Vbg) LDD
P- LD (Laktatdehydrogenas) KEM (Hstd, Vbg) LD
S- LD-isoenzymer EXTERN SU Kem
P- LDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) LDL
Ledvätska, odling
U- Legionella antigen i urin MIB LegiAg
Legionella och Chlamydophila psittaci PCR MIB LVLegi (även C. psittaci ingår)
Diverse- Leukocyter KEM (Hstd, Vbg) LPKD
U- Leukocyter
B- Leukocyter (LPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) LPK
Lever PAT
Leverbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Leverspecifika antikroppar MIB AkLev
S- Levetiracetam KEM (Hstd) LEVE
S- LH (Lutropin) KEM (Vbg) LH
Likvor CYT
Csv- Likvor meningit/encefalit panel PCR MIB LikME
Csv- Likvor odling MIB Likvor
Likvor, neuroborrelia
S- Likvorläckage
P- Lipas EXTERN KS Kem
S- Litium KEM (Hstd, Vbg) LITIUM
S- Lorazepam
Luftvägspanel PCR MIB LVPAN
Lungbiopsi PAT
P- Lupus antikoagulans dRVV KEM (Hstd)
S- Lutropin
Lymfkörtel/Lymfoida organ PAT
B- Lymfocyter covid-19 KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) COLYMF
B- Lymfocyter/CD-markörer EXTERN USiL Imm
B- Lymfocytotoxitetstest
Lymfogranuloma venerium (LGV) PCR EXTERN USÖ MIKRO
S- Löslig IL-2-receptor
Magnesium
t(U)- Magnesium EXTERN USiL Kem
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MGD
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MG
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg
Erc(B) MCH (Medelhemoglobin-innehåll) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
Rtc(B) MCH (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RETHE
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
B- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
S- Metadon EXTERN USiL Kem
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg) METNOL
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg) METHB
P- Methotrexat KEM (Hstd) METOTR
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
P- Metylmalonat KEM (Hstd) MMA
P- MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN UMAS Kem B2MIK
Minirintest
U- Missbruksläkemedel och växtdroger EXTERN KS Kem
S- Mitokondrieantikroppar
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MONONU
Morbillivirus, PCR EXTERN SU Mikro
Morbillivirus, serologi EXTERN SU Mikro
P- MPA
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas)
Mpox DNA MIB MPXV
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MPV
MRGN MIB MRGN eller FVhyg
MRSA MIB MRSA
B- MTHFR genotyp
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Gen
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis odling EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB TBPCR
Mycoplasma genitalium PCR MIB MgenPC
S- Mycoplasma pneumoniae (antikroppspåvisning) serologi EXTERN UAS Mikro
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB LVMyco
P- Mykofenolat KEM (Hstd) MYKOF
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
P- Myoglobin KEM (Hstd) MYO
Mässling, Morbillivirus PCR
Mässling, Morbillivirus serologi
Nagel, svamp
Nasofarynxsekret, odling MIB Nph
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NAD
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NA
Pt(U)- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NATU
Nedre luftvägar, odling MIB Bronk, sputum eller trakea
Nefrektomi eller partiell nefrektomi PAT
Neonatal screening MIB NEOFA (faeces) och NEOSV (svalg)
Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein
S- Neuronspecifikt Enolas
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) NEUTRO
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NFL (Neurofilament light protein)
P- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing EXTERN KS Kem
S- Nitrazepam
U- Nitrit
Njurbiopsi medicinsk frågeställning EXTERN SU Pat/Gen
Njurbiopsi tumörfrågeställning PAT
P- Non HDL-Kolesterol NONHDL
P- Noradrenalin
tU- Noradrenalin
S- Nordazepam
Norovirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
S- NSE KEM (Vbg) NSE
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNPD
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNP
Obduktion Obduktion och bårhus Halmstad
Obduktion foster Obduktion och bårhus Halmstad
S- Olanzapin EXTERN USiL Kem
U- Opiater KEM (Vbg)
U- Organiska syror, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Orosomukoid KEM (Hstd) OROSO
S- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg) OSMOL
U- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg) OSMOLU
Ovarium PAT
Pt(U)- Oxalat EXTERN UMAS Kem
S- Oxazepam
B- Panelreaktiva HLA-antikroppar EXTERN SU Blodc
Diverse- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg) AMYLD
P- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg) AMYLAS
fS- Pankreatisk polypeptid EXTERN UAS Kem
S- PAPP-A EXTERN UMAS Kem
S- Paracetamol KEM (Hstd, Vbg) PARCET
S- Parathormon
Csv- Parenkymskademarkörer (NFp, GFAp) EXTERN SU Möln
S- Parotitvirus serologi EXTERN USiL Mikro
Parotitvirus, PCR EXTERN SU Mikro
B- Paroxysmal natthemoglobinuri
Parvovirus EXTERN USiL Mikro
U- PBG
fS- Pepsinogen 1 EXTERN SU Kem
Pertussis PCR
B- PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) KEM (Hstd) PETH
Diverse- pH KEM (Hstd, Vbg) PHD
Plv- pH (pH i pleuravätska) KEM (Hstd, Vbg) PHPLEU
U- pH (Vätejonaktivitet) KEM (Hstd, Vbg) PHU
Plv pH i pleuravätska
S- PIIP
P- PK (Protrombin-komplex/PT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) PK
Placenta PAT
Placenta kromosomanalys
S- Placentärt alkaliskt fosfatas
S- PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas) EXTERN SU Kem
Pleura CYT
Pleuravätska, odling
Pneumocystis jirovecii PCR MIB PNEBAL (BAL) eller PNEOVR (övrigt provmaterial)
Pneumokockantigen MIB PneuAg
B- PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN USiL Pat
P- Polyoma-virus
U- Porfobilinogen, kval (PBG, kval) KEM (Hstd) PBG
U- Porfobilinogen, kvant (PBG) EXTERN KS Kem
Erc- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
U- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
PP
S- PR3 antikroppar (proteinas 3)
P- Prealbumin
S- Progesteron KEM (Vbg) PROGES
P- Prograf
S- Proinsulin EXTERN KS Kem
P- Prokalcitonin KEM (Hstd) PROKAL
S- Prokollagen III peptid (PIIIP) EXTERN SU Kem
S- Prolaktin ev inklusive S-Prolaktin, lågmolekylärt KEM (Vbg) PROLAK
Prostata PAT
P- Protein C KEM (Hstd)
Pt(U)- Protein HC (alfa1-Mikroglobulin) KEM (Hstd)
P- Protein S, fritt KEM (Hstd)
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteinprofil
Csv- Proteinprofil
S- Proteinprofil KEM (Hstd) PROTS
Diverse- Proteinprofil KEM (Hstd) PROTD
Proteinprofil Diverse-
Pt(U)- Proteinprofil myelomstatus KEM (Hstd) PROTMU
Pt(U)- Proteinprofil, njurstatus KEM (Hstd) PROTNU
S- PSA F/T-kvot KEM (Hstd, Vbg) PSAKV
S- PSA totalt (Prostata specifikt antingen) KEM (Hstd, Vbg) PSA
P PT
S- PTH (Parathormon) KEM (Hstd, Vbg) PTH
P- PTH-related peptid (PTHrP) EXTERN SU Kem
PTHrP
P- PTH-rP
B- Puri-nethol KEM (Hstd)
fB- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) EXTERN SU Kem
P- Pyridoxin
Erc(B)- Pyruvatkinas EXTERN SU Kem
Quantiferon MIB TBIGRA
S- Quetiapin EXTERN USiL Kem
B- Rapamune
Erc(B)- RDW-CV KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RDW
P- Renin, aktivt VAS EXTERN UMAS Kem RENIN
B- Retikulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RET
S- Retinol (Vitamin A) EXTERN USiL Kem
S- Reumatoid faktor IgM MIB RA eller RACCP
rh
S- Risperidon EXTERN USiL Kem
P- Rivaroxaban KEM (Hstd) RIVARO
Rotavirus PCR
RS-virus PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVXA
Rubella - immunitet MIB Rubell
Ryggmärgsvätska CYT
S- S100 KEM (Hstd, Vbg) S100
S- Salicylat KEM (Hstd, Vbg) SALCYL
Salmonella
Sapovirus, gastrovirus
SARS-CoV-2 antigentest
SARS-CoV-2 PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat, COVPer eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
S- SARS-CoV-2 Serologi (antikroppspåvisning) EXTERN USiL Mikro
U- Sediment KEM (Hstd, Kba,Vbg)
S- Selen EXTERN SU Kem
S- SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot KEM (Vbg) SHBG
Shigella
Sinussekret odling MIB Sekret
B- Sirolimus (Rapamune) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- SMA AMA
S- Somatotropin
Springmask
Sputum CYT
Sputum, Nedre luftvägar odling
B- SR (Sänkningsreaktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) SR
Stafylokocker meticillinresistenta
Stansbiopsi (hud) PAT
U- Stenanalys
Pt(U)- Steroidmönster EXTERN KS Kem
Stickskada MIB
Streptokocker grupp B odling
Svalg, Fusobacterium necrophorum
Svalgodling MIB Svalg
Svamp i nagel, hud, hår etc. MIB DERMPC (Dermatofyt DNA), SvampH (hudskrap/nagelskap/hår)
Svamp, jästodling MIB SvampJ
Pt- Svett-test (Macroduct med kloridmätning) EXTERN USiL Kem
S- Syfilis serologi MIB Syfili
B- Syrabasstatus KEM (Hstd, Vbg)
Sårsekret odling MIB SekSar
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T3
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T4
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd) TACROL
Tarmbiopsier PAT
TB PCR
TBE IgM/IgG, extern
S- TBE IgM/IgG, extern VAS EXTERN USiL Mikro TBESER
S- TBE-virus MIB TBEIGM
TB-odling
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov, maskägg
P/S- Teofyllin EXTERN UMAS Kem alt SU Östra Kem
Test Test EXTERN USiL Pat
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg) TESTOS
S- Testosteron, bioaktivt EXTERN KS Kem
S- Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TESTR
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm
P- TG
S- Thgl
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd) TOBRA
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK
TPMT genotyp
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd) TPO
S-ß- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd) TRAK
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg) TRANSF
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd) TRREC
S- Transglutaminas antikroppar MIB tTgGli
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN UMAS Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg) TRIGD
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg) TRIG
P- Trijodtyronin, fritt
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TPK
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg) TROPT
Trycksår, sårsekret odling
S- Tryptas KEM (Hstd) TRYP
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg) TSH
S- TSH-receptorantikroppar
Tuberkulos PCR
Tuberkulostest IGRA
Tularemi EXTERN NUS Mikro
TWAR PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem TYGLO
S- Tyreoglobulin-antikroppar
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar
P- Tyrotropin
P- Tyroxin, fritt
P- Urat KEM (Hstd, Vbg) URAT
P- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREA
Pt(U)- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREATU
Diverse- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREAD
Ureaplasma PCR MIB UreaPC
Uretra, gonokockodling
U- Urin odling MIB Uodl, UodlN+, UodlUP
Urin, blåssköljvätska CYT
Urinblåsa, cystektomi PAT
S- Urticaria-test EXTERN REF
Uterus PAT
Uttagande av Pacemaker ICD-dosa Obduktion och bårhus Halmstad
Vaginalsekret, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR
Vaginalsekret, GBS odling
Vaginalsekret, odling
S- Valproat KEM (Hstd) VALPRO
Vancomycinresistenta enterokocker
tU- Vanillinmandelat
S- Vankomycin KEM (Hstd, Vbg) VANCO
Varicella zoster PCR
S- Varicella-zoster virus serologi EXTERN USiL Mikro
SemP- Vasektomi
S- Vedolizumab EXTERN KS Kem
S- Venlafaxin EXTERN USiL Kem
fP- VIP (Vasoaktiv intestinal peptid) EXTERN UAS Kem
S- Vitamin A
S- Vitamin B12
S-1,25(OH)- Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol EXTERN KS Kem
S-25(OH)- Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol KEM (Hstd) VITD
S- Vitamin E
tU- VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat) EXTERN SU Kem
VRE MIB VRE eller FVhyg
Vårdhygienisk screen MRGN, VRE MIB FVhyg
Vätskebaserad cervixcytologi CYT
Vävnadsbit, odling MIB Vavna1, vavna2, vavna3, vavna4 och vavna5
Vävnadstypning
Yersinia
S- Yersinia-enterocolitica serologi EXTERN USiL Imm
Zikavirus EXTERN SU Mikro
S- Zink KEM (Vbg) ZINK
S- Zolpidem
S- Zopiklon
U- Zopiklon
S- Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem ÖIA2
Ögonsekret, Chlamydia trachomatis
Ögonsekret, gonokockodling
Ögonsekret, odling MIB Ogon
Öronsekret, odling MIB Oron
S- Östradiol KEM (Vbg) ÖSTRAD
S- Östradiol ultrakänslig EXTERN USiL Kem